Keenesluis diepste punt bereikt

/, Projecten, Restauratie/Keenesluis diepste punt bereikt

Keenesluis diepste punt bereikt

2018-08-30T11:41:09+02:00

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat restaureren we momenteel gezamenlijk de historische Keenesluis bij Standdaarbuiten. Hiermee gaat de Keenesluis een mooie toekomst tegemoet en wordt de kwaliteit van de omgeving vergroot. De werkzaamheden vorderen gestaag. Naar verwachting is de  restauratie eind 2018 klaar.

De Keenesluis is leeggepompt en uitgebaggerd. Het diepste punt van de sluis is nu bereikt. De volgende stap is de restauratie van het natuursteen, het staalwerk, het houtwerk en het metselwerk. Hiervoor worden speciaal drie nieuwe soorten bakstenen gebakken. Om overal goed bij te kunnen wordt er in de sluis een steiger geplaatst. Ook vindt reconstructie van het scheprad plaats. De gemeente Moerdijk heeft geld gereserveerd voor een picknickplek naast de Keenesluis.

De Keenesluis ligt precies op de grens van Standdaarbuiten en Fijnaart, in de gemeente Moerdijk. Hij is gebouwd in de rivier de Mooye Keene en is 248 jaar oud, uniek erfgoed en in vervallen staat. Deze sluis staat op een plek met een rijke historie en is omringd door mooie natuur.

Waterinlaat

De sluis doet nu mede dienst als waterinlaat voor de Keenehaven. De waterinlaat wordt nu handmatig bediend. Automatisering van de inlaatschuif maakt het peilbeheer nauwkeuriger. In het bijzonder kan de geautomatiseerde inlaat een steentje bijdragen aan het voorkomen van regionale wateroverlast. De inlaat wordt direct gesloten als er wateroverlast dreigt te ontstaan.

Beschrijving van foto

De bruine streep op de wanden geeft aan tot waar het waterniveau heeft gestaan. Er is een vloer aangetroffen die bestaat uit hout en bakstenen. Iets wat voor het bijna 250 jaar oud sluisje gangbaar is. Ook zijn er diverse drempels op de sluisbodem aanwezig. Hier kwamen de sluisdeuren tegenaan als de sluis dicht moest. De boog op de foto is de brug waarover de Barlaaksedijk ligt. Deze brug is overigens later gebouwd dan de sluis. De muur rechts op de foto is afkomstig van het voormalige stoomgemaal. De donkere balk links op de foto is een natuurstenen zuil waarlangs een vroegere sluisdeur draaide. Op de vloer is nog een scharnierpunt te zien. Het bovenste scharnier ligt achter de boog. Verderop in de sluis, ter hoogte van de graafmachine, komt een nieuwe sluisdeur.

tekst en foto : Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.