Restauratie Vurensche Sluisje Gorinchem

//Restauratie Vurensche Sluisje Gorinchem

Restauratie Vurensche Sluisje Gorinchem

2013-11-01T10:55:33+01:00

Vanwege een aanzienlijke subsidie toekenning vanuit de Provincie Zuid Holland werd het voor de Gemeente Gorinchem mogelijk om de restauratie van de Vurensche sluis ter hand te nemen. Het betreft een historische sluis (Rijksmonument) die onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De sluis verkeerde in een behoorlijk slechte staat. Aan Oome Raamsdonk BV werd de opdracht voor de complete restauratie van de sluis gegund.

In eerste instantie is al het overtollige groen verwijderd en/of drastisch gesnoeid  (Brabant groen). Vervolgens is de sluis en de omliggende watergang uitgebaggerd, waarna de sluis in zijn geheel is bloot gegraven (Schapers BV). Een grote pomp is door ons geinstalleerd om het waterniveau op het gewenste peil te kunnen houden. Door onze vakmensen is de sluis, samen met de opdrachtgever (Gemeente Gorinchem) en de directievoerder (Bouwkundig Adviesbureau Luteijn te Kapelle, gespecialiseerd in restauratiewerken) in het werk geheel ingemeten en in kaart gebracht / gedocumenteerd. Door Oome Raamsdonk wordt het gehele metselwerk van de sluis gerestaureerd. Een aanzienlijk deel van het metselwerk wordt noodgedwongen vernieuwd, vanwege de slechte staat waarin het verkeert. De benodigde metselstenen worden speciaal gebakken voor dit project teneinde de originele stenen zo goed mogelijke te benaderen qua maat, kleur, structuur, hardheid. Het voegwerk, natuursteen onderdelen, ijzer-/smeedwerken e.a. worden eveneens in onze opdracht vakkundig gerestaureerd. De sluisdeur wordt in onze timmerwerkplaats compleet nieuw gemaakt van Azobe hout (FSC), naar bestaand model. De nieuwe deur wordt uiteindelijk op de originele wijze gemonteerd d.m.v. bronzen scharnierpunten (bronzen keus- en taatspot).  Op de vier hoekpunten van de sluis wordt uiteindelijk een nieuwe Azobe beschoeiing aangebracht langs de oevers van de watergang. Het streven is om de sluis eind 2013 op te leveren.